Publicaties:Kroetwes

Begonnen als “Mededelingenblad” zonder specifieke naam, kreeg dit verenigingsorgaan van de G.H.K. “Het Land van Thorn” met ingang van jaargang 2, nummer 1 de naam “De Kroetwès”.(Voor een artikel over de Kroedwesj naamgeving zie Jaargang 25, nr. 01, maart 2017) Onder die naam verschijnt het blad tot op heden.
Gaandeweg evolueerde “De Kroetwès” van mededelingenblad naar een tijdschrift, met degelijke bijdragen, waarbij nagenoeg alle aspecten van het rijke geschied- en heemkundige palet aan bod komen.
Het drie keer per jaar verschijnend periodiek is een amalgaam van onderwerpen. Bijna elke aflevering bevat 64 pagina’s . Bij bijzondere aangelegenheden verschijnt er een thema-nummer zoals jaargang 12, nummer 3, september 2004. En jaargang 15, nummer 2, september 2007 de molens in het kader van het molenjaar 2007.
De redactie bestaat medio mei 2023 uit Jan Custers, Frans Caris en Wil Lindelauf. Bert Stoffels verzorgt de layout.

Over een schriftelijke bijdrage van uw kant zouden zich de redactie en wellicht de lezers van “De Kroetwès” zeer zeker verheugen. Met name wanneer uw bijdrage fotomateriaal of andere illustraties bevat. Voor elke redactie toch een probleem, mochten we van collega-redacteuren vernemen.
Een abonnement op het tijdschrift kunt u aanvragen via de secretaris van de Kring. De adressen treft u op de “info-pagina” .