Kaart

Kaart:1647:1

Kaart data
Kaart Kaart:1647:1


Afbeelding HsEjEfDt.jpg
Afbeelding groot HsEjEfD.jpg
Impressum 1647


kaart:caption
Cartograaf Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
Cartograaf2 Joan Blaeu (1596–1673)
Archiefstuk https://viewer.zb.uzh.ch/uv/index.html#?manifest=https%3A%2F%2Fwww.e-rara.ch%2Fi3f%2Fv20%2F29041844%2Fmanifest&c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=590%2C2195%2C1318%2C647


Archief Sammlung Ryhiner
Archief_url https://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-112220Type iframe
Direct true


Terug naar Historische kaarten

Impressum 1647
Cartografen Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) en Joan Blaeu (1596–1673)
Kaart afkomstig van Sammlung Ryhiner