Plaats

Plaats:Heppeneert

Externe links
  • Wikipedia (Nederlands)
  • Geschiedenis van Heppeneert (Nederlands)
  • Facebook (Nederlands)
  • Genwiki (Nederlands)
Kaart

Terug naar Plaatsen

Onze-Lieve-Vrouw van Rust
Heppeneert/Heppeneert als populair bedevaartsoord vindt zijn oorsprong in het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Dat beeld werd oorspronkelijk vereerd in de kapel van de Kapellerhof te Elen, waar het eeuwen eerder was aangespoeld bij een overstroming van de Maas. In 1706 werd de pachthoeve met de kapel verkocht aan de broeders van het Heilig Kruis van Maaseik. Onder hun invloed nam de Mariaverering verder toe. Tijdens de Franse periode verborg pastoor Coopmans van het nabijgelegen Heppeneert het beeld en plaatste het in 1801 in de St.-Gertrudiskerk. Hoewel de bedevaart naar Elen bleef voortbestaan, wist pastoor Froyen in 1883 van de kerk van Heppeneert het centrum van de devotie te maken.

Enkele 16de-eeuwse beelden vormen de belangrijkste kunsthistorische elementen van het neo-romaanse kerkinterieur, waaronder het retabelfragment van Sint-Jan Evangelist en O.L.-Vrouw van Rust, afgebeeld in rustende houding, het hoofd gebogen en de handen gevouwen op haar schoot. Achter Maria staat een man, naar men vermoedt de apostel Johannes. Ook nu nog komen jaarlijks tienduizenden bedevaarders naar Heppeneert om te bidden voor geestelijke en lichamelijke gezondheid, om bevrijd te worden van angsten en kwellingen, om inzicht te verkrijgen in moeilijk te nemen beslissingen, of gewoon om tot rust te komen.
Legende van de kaartridder
Het nabijgelegen 'Duivelsbruggetje' ontleent zijn naam aan de legende van de Kaartridder. Riddart, de bewoner van kasteel Borckhoff, raakt na de de vroegtijdige dood van zijn vrouw aan het kaartspel verslaafd en verspeelt al zijn geld. Door zijn ziel aan de duivel te verkopen kan hij nog zeven jaar in weelde leven. Als zijn vrienden aan het eind van deze periode.
tijdens een groot afscheidsmaal vernemen welk lot Riddart te wachten staat, raden ze hem aan tot de heilige Gertrudis te bidden.
Dan vertrekt de ridder te paard naar het bruggetje waar de duivel hem opwacht om zijn ziel op te eisen. Maar Sint-Gertrudis is ongemerkt achter de rug van de ridder meegereden en drijft de duivel op de vlucht. Riddart keert berouwvol naar zijn kasteel terug en leeft voortaan in soberheid. Na zijn dood wordt hij op het kerkhof van Heppeneert begraven. De grafsteen, waarop harten en ruiten waren afgebeeld, werd ingemetseld in de muur van de kerk. Even voorbij de kerk houdt een fontein in de vorm van een kaartspel de herinnering aan deze legende levend.
Archeologie
Eind 1990 werd op een akker het grootste bijlendepot uit de eindfase van het Bronzen Tijdperk (8e eeuw voor Christus) in België opgegraven. Deze vondst,47 bijlen en één bronzen lanspunt, werd in 1992 door de Koning Boudewijnstichting aangekocht.
[1]

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Informatie afkomstig van Wikipedia (Nederlands)

Publicaties


Historische kaarten


Impressum 1695
Cartograaf ?
Kaart afkomstig uit wildernis.eu aanwezig in wildernis.eu
Impressum 1764-1771
Cartograaf Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1771-1778
Cartograaf Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1803-1820
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
Kaart afkomstig van Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam

Plaats data
Plaats:Naam Heppeneert