Plaats

Plaats:Kinrooi

Terug naar Plaatsen

Kinrooi
Afbeelding afkomstig van ngw

Externe links
Kaart

Op de noordelijke flank van het Oude Maaslandse plateau ligt Kinrooi/Kinder, gedeeltelijk Maaslands, gedeeltelijk Kempisch van aard. Plaatsnaamkundig is de benaming op te splitsen in het Middelnederlandse roe, roede en rode. De betekenis van het achtervoegsel “rooi” wijst op het rooien van bomen. Dit rooien brengt ons tot het tweede deel “kin”. Het zou een oud Frankisch woord zijn dat spar of pijnboom betekent. Kinrooi heeft aldus zijn naam te danken aan een plaats waar sparren of pijnbomen gerooid werden. De vergelijking kan gemaakt worden met het nabije Tungelroy, Stramproy en Gruitrode. Er kan moeilijk bepaald worden wanneer voor het eerst mensen verbleven op dit grondgebied. Nochtans kan met zekerheid aangenomen worden dat deze plaats vrij vroeg bewoond werd. De batven wordt als een typische omgeving beschouwd waarin de Oude Belgen een verblijfplaats hadden. Even verderop werden op Brenjersheide verscheidene urnen, pijl- en bijlpunten opgegraven.
In 1474 begunstigde landsvrouwe Katrijn van Kessenich, na mislukte kluizenaarspogingen, een kloosterstichting. Eerst van de paters en later van de zusters van de orde van het Heilig Graf. De kloosterzusters verbleven er tot
aan de Franse revolutie en weken dan uit naar het veiliger Maaseik. In 1881 keerden zij naar Kinrooi terug.
Als zelfstandige gemeente heeft Kinrooi zijn ontstaan te danken aan de Omwenteling van 1830 en het Traktaat van Londen van 1839. Dit traktaat zorgde ervoor dat het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in twee staten, België en Nederland, werd gesplitst.
Voor die tijd behoorde het huidige grondgebied van Kinrooi tot de drie omliggende gemeenten. De wijken Bomerstraat en Broekhoek tot Neeritter, de Hagendoren tot Ophoven en het overige gedeelte tot Kessenich.

De huidige (fusie)gemeente Kinrooi
Bij Koninklijk Besluit van 5 december 1970 hielden de afzonderlijke gemeenten op te bestaan. Er kwam toen een samenvoeging van de gemeenten Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven-Geistingen. De Nationale Commissie voor Benaming van de Gemeenten opteerde voor ‘Kinrooi’ als naam van de nieuwe gemeente. Waarschijnlijk hebben de centrale ligging - een kruispunt van vijf
wegen - en een zeer oude munt van de ‘Heren van Kynroede’ bij het verlenen van de naam de doorslag gegeven. Er speelden wellicht ook ‘politieke’ motieven mee.
Bij de samenvoeging van de vier deelgemeenten tot de nieuwe gemeente Kinrooi, op 18 september 1971, werd Gaspard Coolen de eerste burgemeester. Hij vervulde dit ambt tot 30 december 1982. Gaspard Coolen werd voor de eerste maal verkozen te Ophoven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1958. Hij werd burgemeester van de toenmalige gemeente Ophoven-Geistingen. In totaal was hij 24 jaar burgemeester. Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 april 1987 werd het ontwerp van Mathieu Kunnen voor een gemeentevlag door de Raad goedgekeurd. De heraldische kleuren ‘sabel’ en ‘keel’ staan respectievelijk voor de kleuren zwart en rood.
Het gemeentehuis ligt ogenschijnlijk midden in de velden. Geografisch gezien bevindt het zich zo centraal mogelijk ten opzichte van de vijf dorpskernen.

Publicaties


Historische kaarten


Impressum 1764-1771
Cartograaf Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1771-1778
Cartograaf Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1846-1854
Cartograaf Philippe Vandermaelen (1795-1869)
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1915
Cartograaf Nationaal Geografisch Instituut
Kaart afkomstig van Het Belang van Limburg

Plaats data
Plaats:Naam Kinrooi