Plaats

Plaats:Molenbeersel

Terug naar Plaatsen

Externe links
  • Wikipedia (Nederlands)
Kaart

Molenbeersel wordt in de volksmond ook wel ‘Biësel’ genoemd. Het haast unieke kenmerk van dit zeer uitgestrekte dorp zijn de twee stenen windmolens : de Keijersmolen en de Zorgvlietmolen en vlak over de landsgrens de watermolen, de Broekmolen De plaatsnaam Molenbeersel is op te splitsen in drie delen :
- Molen- op de Aa-beek lag vroeger de boerderij Meulder met een watermolen. De Aa-beek noemt men ook de Molenbeek of de Neer.
- beer- beerst of moerasland.
- sel- een toevoeging die aanduidt dat het om een bewoonbare plaats of woning gaat.
De lotgevallen van dit landbouw-en woondorp, gelegen tussen Maas en Kempen, zijn niet zo gemakkelijk te schetsen. Zijn geschiedenis is sterk verweven met die van het vrijdorp Neeritter, maar ook met die van het vorstendom Thorn en met het land van Kessenich. Twee vermeldenswaardige feiten zijn dat de grensbepalingen in de jaren 1839 tussen Nederland en België en in 1845, de vorming van een nieuwe Belgische gemeente uit allerlei overgebleven brokstukken : Kessenicher, Beersel, de Manestraat, Groot-Beersel en Winkel. In Molenbeersel is de natuur het best bewaard gebleven. Zo treft men er niet alleen het grootste deel van het Urlobroek aan, maar ook een uitgebreid stuk van het Stramproyerbroek met daarin het bekende Wautershof.
Eeuwenlang lagen alle bewoonde gebieden kilometersver uit elkaar. Sinds anderhalve eeuw zijn de Molenbeerselaren, mede door de gedwongen en in Londen uitgemaakte grens, naar elkaar toegegroeid. De fusie in 1971 heeft daarin niet veel wijzigingen gebracht. De historische merkwaardigheden van Molenbeersel zijn vooral te vinden in de kleine geschiedenis van de molens, kruisen, schuren, kapelletjes en oude boerderijen in dit grensland.

GrensmarkeringenAan Belgische kant was tot voor tweehonderd jaar het dorp Molenbeersel nauwelijks bekend, omdat het dorp als dusdanig nog niet bestond. De verscheidene delen van het huidige Molenbeersel waren toen verdeeld over verschillende gemeentes. Eén gedeelte van Molenbeersel hoorde onder Kessenich, een ander gedeelte onder Hunsel, dat op zijn beurt van Kessenich afhing. Nog een gedeelte van Molenbeersel hoorde onder Ittervoort, dat afhing van de abdij van Thorn, en de rest van Molenbeersel behoorde tot het vrijdorp Neeritter. Na 1843, toen Limburg gescheiden was, was Molenbeersel in zijn geheel een onderdeel van Kessenich. Sinds 1845 was Molenbeersel een zelfstandige gemeente en vanaf 1971 werd de gemeente opgenomen in de fusiegemeente Kinrooi.[1]


Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Informatie afkomstig van grensmarkeringen

Publicaties


Historische Kaarten


Impressum 1764-1771
Cartograaf Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1771-1778
Cartograaf Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1846-1854
Cartograaf Philippe Vandermaelen (1795-1869)
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1915
Cartograaf Nationaal Geografisch Instituut
Kaart afkomstig van Het Belang van Limburg

Plaats data
Plaats:Naam Molenbeersel