Publicatie

Publicatie:2006 CD-Rom Samenvattingen akten Notarissen Thorn (1728-1799)

Terug naar Publicaties

iIn het RHIDOC (Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum) te Thorn bevinden zich onder meer fotokopieën van de akten van de notarissen, die aldaar tussen 1728 en 1799 hun standplaats hebben gehad. Het werkgebied van deze notarissen omvatte niet alleen Thorn maar ook andere plaatsen in de omgeving. Teneinde de schat van informatie die zich daarin bevindt voor een breed publiek open te stellen, nam Cor Tubée, oud-gemeentearchivaris van Weert, op zich om van de inhoud van deze akten samenvattingen te maken. Het resultaat daarvan, in uitgetypte vorm 270 pagina’s A4-formaat excl. naamindex omvattend, werd door de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” op cd-rom gezet en is thans voor geïnteresseerden verkrijgbaar gesteld. De prijs van deze cd-rom bedraagt € 7,50 per stuk, excl. porto- en verzendkosten ad € 2,50.

 
Waar is de cd-rom verkrijgbaar?
De cd-rom kan verkregen worden bij:

SecretarisFrans Caris Telefoon00-31-(0)475-563088
00-31-(0)651387181
EmailSecretaris@GHKLandvanThorn.nl


 
pb200601