Publicaties:Boek

Kapel onder de Linden Thorn
Kapel onder de Linden Thorn. Speciale uitgave in het kader van het 350 jarig bestaan van de Kapel. 2023, 160 pagina’s. Rijk geïllustreerd.

Deze editie is bedoeld voor iedereen die de Kapel een warm hart toedraagt en/of geïnteresseerd is in de cultuurhistorische aspecten van de Kapel. Het doel van deze editie is, hoe kan het ook anders bij een Heemkunde- vereniging, om “het verhaal te vertellen”. De geschiedenis rondom de Kapel wordt uitvoerig in kaart gebracht, te beginnen bij de bouw van de Kapel in 1673 en eindigend met de belevingsstoet van 2023. Ook in de jaren die gaan komen kan dit boekje nog opengeslagen worden en als naslagwerk dienen en … wie weet, wordt deze editie over 25 jaar nog gebruikt als uitgangspunt voor een publicatie rondom het 375-jarig bestaan. Naast de bouwgeschiedenis van de kapel komt een scala van aspecten aan bod, zoals: Loreto, de Annunciatie, de stichteres Clara-Elisabeth, het eiken¬houten scherm, jubilea en kroningsfeesten, maria-devotie en bedevaarten, mirakelen, in de loop der jaren uitgevoerde restauraties, de roof van het Mariabeeld in 1977, het Kapelhuis, etc. etc. Niemand, zowel “Thoearder” als “niet-Thoearder”, die geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze bijzondere Kapel, kan om deze editie heen.

Het boekje is voor € 12,50 verkrijgbaar bij VVV-Thorn en bij de Kiosk van de Abdijkerk.

Kapel onder de Linden Thorn bestellen?
Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel
Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel uitgave: 2019, 176 blz.

Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel van auteur Lon Hamaekers is een belangrijke aanvulling op alle publicaties die in de loop der tijden over Thorn zijn verschenen. De auteur heeft het overvloedige beeldmateriaal en de rijke documentatie waarover hij kon beschikken, samengesmeed tot een samenhangend en intrigerend geheel en daarmee ontstaat de boeiende chronologische geschiedenis van het landgoed en van zijn bewoners. De laatste generaties, de opeenvolgende geslachten Rubens, spelen daarbij een hoofdrol.
De auteur vraagt in zijn boek ook aandacht voor een aantal (natuur)monumenten, die aan restauratie en onderhoud toe zijn. Tevens toont hij in zijn kunsthistorische beschouwingen hoe beelden en kapellen in het Land van Thorn getuigen van de invloed van het Thornse stift op het religieuze en culturele klimaat.Het rijk geïllustreerde en gedocumenteerde werk is voorzien van een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst.

Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel is tot stand gekomen onder auspiciën van de Geschied- en Heemkundige Kring ‘Het Land van Thorn’. En is te verkrijgen bij het RHIDOC of met onderstaande formulier te bestellen

Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel bestellen?
Opera Omnia IIIDEEL III uitgave: 2005, 397 blz.

Inhoud:
- Zegels in het archief van de abdij Thorn. door Gerard Venner
- De burcht van Kessenich herontdekt. door Tony Waegeman
- Uit Luikse bron vernomen. door Jean Coenen
- Loserhof in Baexem. Bijdrage tot de agrarische geschiedenis van Baexem en het Land van Thorn. door Raymond Driessen
- De Van Pollarts tot Aldeneik. door Peter Geuskens
- De architect M.J. Soiron en de abdijgebouwen van Thorn door Willy Keyser-Schuurman
- De Brabantse revolutie en de eerste Oostenrijkse restauratie in Wessem (1789-1792) door Emile Haanen
- Zwarte Coob opgeknoopt in Thorn. door Peter Geuskens
- Wessem 1943-1944. Herinneringen van een onderduiker, een “ambtenaar” door Gé Raymakers
- Cultuur coïncidenties in Midden-Limburg. door Rob Belemans
- Pastoor Petrus Bruijns van Neeroeteren, als geldschieter en testamentmaker. Meer dan een eeuw lang verwante pastoors te Neeroeteren door Everd Cuppens
Redactie:
Hub Beurskens,
Mathieu Kunnen,
Peter Roost en
Thieu Wieërs

De Opera Omnia III bestellen?
Opera Omnia II
DEEL II uitgave: 1994, 296 blz.

Inhoud:
- Ansfried, graaf en bisschop. Een stand van zaken. door Bas Aarts
- Het Vijverbroek. Een te herwaarderen erfgoed van de Drie Eigen door Frans C.A.M. Parren
- Haegerhof te Geistingen (Kinrooi), zijn bewoners en zijn eigenaars door Thieu Wieërs
- Het gevecht aan het kanaal bij Osen op 6 december 1944. door Jan van der Steen
- Kermismoord te Panheel door Jan Coolen
- De burgemeesters- en secretariskwestie in Thorn. door Pierre Crasborn (+)
- Architect Caspar Franssen en zijn kerken in westelijk Midden-Limburg. door Antoine Jacobs
- Wessem, 10 mei 1940 door Toon Smeets
Redactie:
Jan Coolen en
Jac. Forschelen

De Opera Omnia II bestellen?
Opera Omnia I
DEEL I uitgave: 1990, 243 blz.
Inhoud:
- Economische, religieuze en politieke verwikkelingen in Wessem in de zestiende eeuw door J.G.C. Venner
- Neeritter en zijn schepenbank door A.M.L. Van Someren
- De armenzorg in Thorn in de negentiende eeuw. door Jac. Forschelen
- De afbouw van de grindwinning in Limburg. door René Walenbergh
- Abdis Gerberga en St.-Gislenus door Toon Brekelmans
- Een tumulteuze tijd in Baexem door Jan Berghs (+)
- Uit de geschiedenis van de Brigade-Piron. Aangevuld met de persoonlijke belevenissen van Arnold Corbeij tijdens de bevrijdingsperiode in 1944. door J. van der Steen
- Het Hunsels cultuurlandschap. Ruimtelijke ontwikkelingen bij de overgang van zelfvoorziening naar markteconomie door H. Heykers
- Notities over de bezitters van het kasteel Groot-Buggenum te Grathem door Bernard von Schwartzenberg
- Rondom de geallieerde aanval op de sluis van Panheel Dinsdag 14 november 1944, 16:15 uur. door Jan Berghs (+)

Redactie:
Pierre Crasborn,
Jan Hanssen,
Peter Roost en
Jac. Forschelen

De Opera Omnia I bestellen?